Number of the records: 1  

Evolúcia vnímania eurokonverzie z pohľadu slovenských malých a stredných podnikov v odvetví obchodu

 1. Title Evolúcia vnímania eurokonverzie z pohľadu slovenských malých a stredných podnikov v odvetví obchodu
  TranslationEvolution of perceptivity towards euroconversion in the view of slovak small and medium sized enterprices in the sector of trade
  Author infoKatarína Izáková, Emília Zimková
  Author Izáková Katarína
  Co-authors Zimková Emília
  Source document Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 47-55. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISSN 1336-8818
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita
  Keywords Slovensko * podnik malý * podnik stredný * Európska menová únia * euro * obchod
  AnnotationInformácia o dotazníkovom prieskume, ktorého cieľom bolo poukázať ako sa menilo vnímanie eurokonverzie u malých a stredných podnikov v odvetví obchodu a ako zvládli proces duálneho oceňovania, obehu a tvorby cien v analyzovanom období.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2009: 1-2

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.