Number of the records: 1  

Prechod na dištančné metódy vzdelávania

 1. Title Prechod na dištančné metódy vzdelávania
  Author infoIgor Černák
  Author Černák Igor
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. S. 1-5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * vzdelávanie dištančné * technológie informačné * vzdelávanie elektronické * univerzity * realita virtuálna
  AnnotationKlasické (prezenčné) formy vzdelávania a vzdelávanie dištančné. Možnosti budovania virtuálnych univerzít v našich podmienkach. Prístupy realizovania (virtualizovania) reálnych aktivít. Prechod na dištančné vzdelávanie. Prírastková metóda výstavby virtuálnej univerzity. Prototypový prístup realizácie virtuálnych katedier. Aktivity virtualizácie a spôsob riadenia všetkých činností univerzity.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1