Number of the records: 1  

Interaktívny typ otázky a možnosti implementácie interaktívnych testov do LMS Moodle

 1. Title Interaktívny typ otázky a možnosti implementácie interaktívnych testov do LMS Moodle
  Author infoMartin Magdin
  Author Magdin Martin
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. S. 1-5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * vzdelávanie elektronické * systémy interaktívne * systémy databázové * moduly * realita virtuálna
  AnnotationImplementácia interaktívnych testov do prostredia LMS Moodle. Vytvorenie interaktívneho virtuálneho vzdelávacieho prostredia. Štruktúra jadra a databázy v LMS Moodle. Funkčnosť a využiteľnosť jednotlivých e-learningových systémov.
  DatabaseARTICLES