Number of the records: 1  

Využitie jednotlivých druhov cvičení pri vyučovaní prekladu odborného textu v učebnici „Translatologie in der Praxis (Wirtschaftsdeutsch)"

 1. Title Využitie jednotlivých druhov cvičení pri vyučovaní prekladu odborného textu v učebnici „Translatologie in der Praxis (Wirtschaftsdeutsch)"
  Author infoKatarína Seresová
  Author Seresová Katarína EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source document Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 1 : zborník vedeckých prác : Bratislava 2010. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-38-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords nemčina * vyučovanie * didaktika * učebnice * komunikácia multikultúrna * Ekonomická univerzita v Bratislave
  AnnotationAutorka predstavuje svoju vysokoškolskú učebnicu Translatologie in der Praxis (Wirtschaftsdeutsch), ktorá bola vytvorená ako učebný materiál pre študentov študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, ktorý sa realizuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
  Public work categoryScientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00613-005, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.