Number of the records: 1  

Kultúrne rozdiely a interkultúrna komunikácia

 1. Title Kultúrne rozdiely a interkultúrna komunikácia
  Author infoJán Strelinger
  Author Strelinger Ján EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source document Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 1 : zborník vedeckých prác : Bratislava 2010. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-38-3
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl., slov. bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  Keywords globalizácia * komunikácia multikultúrna * kultúra * jazyk štátny * jazyky cudzie
  AnnotationAutor v príspevku poukazuje na dôležitosť interkultúrnej komunikácie v čase, kedy hovoríme o globalizácii, globalizačných trendoch, štátoch Európskej Únie, kde sa kladie stále väčší a väčší dôraz na kvalitu spolupráce medzi jednotlivými štátmi hlavne vo sférach medzinárodného podnikania, obchodu, vedy a diplomacie a s tým súvisiacu dôležitú otázku a to unifikovať komunikáciu vymedzením najdôležitejších jazykov- lingua franca.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00613-004, originál dokumentu

Number of the records: 1