Number of the records: 1  

Postavenie LCMS Moodle v kombinovanom vzdelávaní

 1. Title Postavenie LCMS Moodle v kombinovanom vzdelávaní
  Author infoMiroslav Ölvecký
  Author Ölvecký Miroslav
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. S. 1-5. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * vzdelávanie elektronické * technológie informačné * technológie komunikačné * študenti * učitelia
  AnnotationImplementácia informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania na školách. Prostredie LCMS Moodle a vytváranie elektronických výučbových materiálov k prezenčnej forme vzdelávania. Kombinované vzdelávanie a postoje študentov k tejto forme vzdelávania. Výsledky výskumu.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1