Number of the records: 1  

Analýza predpokladov implementácie e-learningu z pohľadu študentov

 1. Title Analýza predpokladov implementácie e-learningu z pohľadu študentov
  Author infoBeáta Šofranková
  Author Šofranková Beáta
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. S.1-4. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords štúdium vysokoškolské * vzdelávanie elektronické * vzdelávanie dištančné * technológie informačné * študenti * analýzy
  AnnotationE-learning a vzdelávanie na vysokej škole. Učenie podporované počítačom s využitím moderných technických prostriedkov. Základné formy elektronického vzdelávania. Dištančné vzdelávanie. Používanie internetu pri štúdiu. Analýza a výsledky prieskumu.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.