Number of the records: 1  

Meranie výnosnosti DPH

 1. Title Meranie výnosnosti DPH
  Author infoMarcela Rabatinová
  Author Rabatinová Marcela EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky : 6. ročník : Zlín 15. dubna 2010. S. [1-8]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8
  Výstup z projektu VEGA 1/0317/08 Vplyv nepriamych daní na spotrebu
  NoteVEGA 1/0317/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords dane z hodnoty pridanej * výnosnosť * výnosy daňové * výkonnosť * meranie * ukazovatele
  AnnotationExistencia rôznych systémov DPH významným spôsobom ovplyvňuje výnosnosť (resp. výkonnosť) DPH v jednotlivých krajinách. Na meranie výkonnosti DPH systémov sa používajú tradičné ukazovatele (napr. podiel DPH na HDP), ktoré sa považujú za orientačné a modernejšie ukazovatele, ako sú ukazovateľ produktivity DPH (VER), ukazovateľ efektívnosti DPH (CER) a výnosový ukazovateľ DPH (VRR). Systémy DPH, ktoré sa nepribližujú k potenciálnej daňovej základni, sú spojené s vysokými daňovými výdavkami v porovnaní s čistým DPH režimom. Odhaduje sa, že 30-50 % potenciálnych príjmov nepodlieha zdaneniu alebo ak aj podlieha, tieto príjmy nie sú skutočne vybrané.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00602-004, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.