Number of the records: 1  

Inovačné prístupy vo vnútropodnikovom riadení-stavebných podnikov

 1. Title Inovačné prístupy vo vnútropodnikovom riadení-stavebných podnikov
  Author infoZuzana Chodasová
  Author Chodasová Zuzana
  Source document Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi : vedecký monografický zborník. S. 180-185. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. ISBN 978-80-8070-966-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Keywords kontroling * podnik stavebný * riadenie podnikové * metóda ABC * manažment hodnotový * manažéri
  AnnotationModerné metódy riadenia v trhovom hospodárstve. Controling ako inovačný prvok v riadiacej činnosti. Porovnanie úloh controllera a manažéra. Organizácia controlingu v stavebnom podniku. Metóda ABC v riadiacej činnosti podniku. Hodnotové riadenie a jeho uplatnenie riadení podnikov.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.