Number of the records: 1  

Audit a cykly hospodárenia firmy

 1. Title Audit a cykly hospodárenia firmy
  Author infoRadoslav Tušan
  Author Tušan Radoslav
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 15, č. 5 (2010), s.60-63. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2010. ISSN 1335-7034
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.63 - Účtovná revízia
  Keywords audit * hospodárenie podnikové * história * audítori
  AnnotationPodľa zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., je audit overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. Teória uvádza, že cieľom auditu je vyjadriť názor na majetkovú a finančnú situáciu účtovnej jednotky a vyjadrenie preukaznosti, úplnosti a správnosti vedenia účtovníctva a zostavených účtovných výkazov. Ide teda o potvrdenie majetkovej, finančnej a výnosovej situácie účtovnej jednotky a potvrdenie uplatňovania stanovených zákonov a záväzných nariadení, ako aj základných účtovných princípov a zásad uplatňovaných účtovnou jednotkou.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2010: 1-6

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.