Number of the records: 1  

Daň z pridanej hodnoty v SR v kontexte harmonizačných tendencií

 1. Title Daň z pridanej hodnoty v SR v kontexte harmonizačných tendencií
  Author infoJán Solík
  Author Solík Ján EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva : Bratislava, 27.4.2010. S. 74-75. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords dane * harmonizácia * Európska únia * dane z hodnoty pridanej * Slovensko
  AnnotationHarmonizačný proces v oblasti nepriamych daní v EÚ. DPH na Slovensku. Zavedenie zníženej sadzby dane.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00664-036, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.