Number of the records: 1  

Posúdenie možnej existencie vratnosti dynamických informačných systémov a procesov

 1. Title Posúdenie možnej existencie vratnosti dynamických informačných systémov a procesov
  Author infoĽubomír Turňa
  Author Turňa Ľubomír EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-5]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Keywords informatika aplikovaná * informácie * entropia * algoritmy * systémy informačné
  AnnotationZamýšľanie sa nad vratnosťou a nevratnosťou dynamických systémov. Pravdepodobnostná štruktúra informačného procesu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00709-037, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.