Number of the records: 1  

Vybrané trendy talianskeho trhu práce

 1. Title Vybrané trendy talianskeho trhu práce
  Author infoBarbara Napolitano, Martin Novák
  Author Napolitano Barbara EUBFNHKIV - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  Co-authors Novák Martin EUBFNHKIV - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  Source document Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010. S. [1-14]. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0
  Issue dataGrafy, mp., tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords Európska únia * Taliansko * trh práce * globalizácia * nezamestnanosť * produkt domáci hrubý * rozvoj trvalo udržateľný
  AnnotationTaliansko ako súčasť Európskej únie a eurozóny. Problémy talianskeho trhu práce a hlavné oblasti zásahov talianskej vlády. Procesy globalizácie a ekonomika. Zlepšenie podmienok na trhu práce. Ekonomický rast a zvýšenie blahobytu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00755-036, originál dokumentu