Number of the records: 1  

Open source softvéry v MSP na Východnom Slovensku

 1. Title Open source softvéry v MSP na Východnom Slovensku
  Author infoLenka Pelegrínová
  Author Pelegrinová Lenka EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Source document EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 20.-21. máj 2010, Mojmírovce. S. 375-384. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Keywords ekonomika sieťová * technológie informačné * produkty softvérové * prenos dát * klient-server * programy počítačové * systémy operačné
  AnnotationOpen source softvéry (OSS) ako jedna z foriem otvorených inovácií v oblasti informačných technológií. Prenos inovácií z podniku do podniku medzi rôznymi sektormi a oblasťami výskumu. Rozšírenie získavania a využívania externých technológií. Podniky využívajúce OSS vo Východoslovenskom kraji.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00838-019, originál dokumentu