Number of the records: 1  

Dávky a príspevky v hmotnej núdzi od 1. januára 2009

 1. Title Dávky a príspevky v hmotnej núdzi od 1. januára 2009
  Author infoZuzana Macková
  Author Macková Zuzana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. č. 2 (2009), s. 10-17. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 364 - Spoločenské problémy vyžadujúce sociálnu pomoc
  Keywords núdza hmotná * Slovensko * zákony * novelizácia * minimum existenčné * núdza sociálna
  AnnotationZákon č. 562/2008 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Informácia o posudzovaní hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v z.n.p.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-12