Number of the records: 1  

Súčasné problémy riešenia environmentálnej migrácie na medzinárodnej úrovni

 1. Title Súčasné problémy riešenia environmentálnej migrácie na medzinárodnej úrovni
  Author infoMikuláš Černota
  Author Černota Mikuláš EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 03.-04. december 2009. S. 64-68. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 314 - Demografia
  Keywords migrácia * pohyb obyvateľstva * prostredie životné * príroda * zmeny klimatické * urbanizácia * vidiek * mestá
  AnnotationTypológia environmentálnych migrantov. Sklon k migrácii vo vzťahu k zmene stavu životného prostredia : štyri scenáre. Scenár A: Migrácia v menej pokročilom štádiu postupnej zmeny životného prostredia. Scenár B: Migrácia v pokročilých štádiách postupnej zmeny životného prostredia. Scenár C: Migrácia z dôvodu extrémnych environmentálnych udalostí. Scenár D: Migrácia z dôvodu veľkoplošných rozvojových projektov a ochrany krajiny. Vplyv migrácie na životné prostredie: 2 scenáre. Vplyv migrácie na životné prostredie v oblasti cieľa migrácie. Vplyv migrácie na životné prostredie v oblasti pôvodu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00936-006, originál dokumentu