Number of the records: 1  

Riadenie kvality výučby z hľadiska rozvíjania informačných kompetencií

 1. Title Riadenie kvality výučby z hľadiska rozvíjania informačných kompetencií : znalosť IKT nevyhnutnou podmienkou
  Author infoMichal Blaško
  Author Blaško Michal
  Source document Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. Č. 9 (2010), s. 2-4. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie * vzdelávanie ďalšie * vzdelávanie elektronické * učitelia * Európska únia * OECD * technológie informačné * technológie komunikačné * kompetencie * gramotnosť informačná
  AnnotationPodmienky vytvorené pre prácu učiteľa a zverejnenie správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Uznesenie Európskeho parlamentu o zlepšovaní kvality vzdelávania učiteľov. Začlenenie vzdelávania informačných a komunikačných technológií potrebných pre zručnosť učiteľov a ich využitie počas výučby.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-12

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.