Number of the records: 1  

Matematika - umenie vidieť neviditeľné

 1. Title Matematika - umenie vidieť neviditeľné
  Author infoJán Gogola
  Author Gogola Ján EUBFHIKMM - Katedra matematiky FHI
  Source document Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. S. 42-46. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3051-4
  Issue dataObr.
  NotePríspevok je spracovaný v rámci projektu KEGA 238-034EU-4/2010: Generované skúšobné testy vyhodnocované elektronicky – skenerom pomocou generovanej elektronickej šablóny.
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 51 - Matematika
  Keywords matematika * matematika aplikovaná * metódy matematické * teória pravdepodobnosti * funkcie matematické * modely štruktúrne * definície * vzorce * grafy
  AnnotationMatematika ako veda o štruktúrach. Abstraktné numerické štruktúry tvarov, zákony pohybu, pravdepodobnosť a iné vlastnosti modernej matematiky. Abstraktné zápisy algebraických výrazov, rovníc, definícií a grafov. Rôzne pohľady na realitu a rôzne formy zápisu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01199-012, originál dokumentu

Number of the records: 1