Number of the records: 1  

Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ

 1. Title Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ
  Author infoMartin Lábaj
  Author Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. S. 14-17. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  Keywords politika hospodárska * vývoj hospodársky * euromena * Slovensko * projekty
  AnnotationPredmet skúmania interného grantového projektu mladých vedeckých pracovníkov -IGP PMVP č. 2315017 a prvé výsledky projektu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01176-006, originál dokumentu

Number of the records: 1