Number of the records: 1  

Úvod

 1. Title Úvod
  Author infoAlžbeta Foltínová
  Author Foltínová Alžbeta EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie II. : [zborník vedeckých prác]. S. 5-6. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2977-8
  NoteVEGA 1/0686/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Keywords Slovensko * Európska únia * kontroling * metódy organizácie * kontroling podnikový * predpisy organizačné * technológie informačné * systémy informačné
  AnnotationPodpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie.
  Public work categorySeveral publications and documents, which are not in any previous category
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01449-002, originál dokumentu

Number of the records: 1