Number of the records: 1  

Vybrané ukazovatele reálnej konvergecie SR k EÚ

 1. Title Vybrané ukazovatele reálnej konvergecie SR k EÚ . 2.7
  Author infoStanislav Karabínoš
  Author Karabínoš Stanislav EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. S. 82-90. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.342 - Vývojové štádiá. Vývojové stupne hospodárstva
  Keywords konvergencia * Slovensko * Európska únia * ukazovatele * reformy štruktúrne * hladina cenová * produkt domáci hrubý
  AnnotationVýrazný pokrok zaznamenala SR v reálnej konvergenci v predkrízových rokoch. Stav štrukturálnych a inštitucionálnych reforiem, spomalenie reformného úsilia. Výhľad reálnej konvergencie a jej úzke miesta. HDP na obyvateľa (v parite kúpnej sily). Konvergencia v cenovej oblasti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01468-008, originál dokumentu

Number of the records: 1