Number of the records: 1  

Právno teoretické reflexie k projektom verejno súkromného partnerstva

 1. Title Právno teoretické reflexie k projektom verejno súkromného partnerstva
  Parallel titleTheoretical law reflections about public private partnership projects
  Author infoDušan Holub
  Author Holub Dušan EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 238-242. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords partnerstvo verejno-súkromné * projekty * úpravy právne * zmluvy
  AnnotationProjekty verejno súkromného partnerstva (PPP projekty) sú jedným z prostriedkov dlhodobého rozvoja infraštruktúry a služieb, v ktorom dochádza k spojeniu výhod súkromného a verejného sektora. Základom budúceho úspechu každého PPP projektu je dobrá zmluva. Zásadné prekážky realizácie PPP projektov, ktoré by sa nedali riešiť za existujúceho právneho stavu nie sú, aj keď potreba novej primeranej právnej regulácie existuje.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-057, originál dokumentu

Number of the records: 1