Number of the records: 1  

Postavenie konkurenčného spravodajstva vo firme

 1. Title Postavenie konkurenčného spravodajstva vo firme
  Parallel titleThe Role of the competitive intelligence in the company
  Author infoŠtefan Žák, Mária Hasprová
  Author Žák Štefan EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Hasprová Mária EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 688-692. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.137 - Konkurencia
  Keywords konkurencia * konkurencieschopnosť * informácie * analýzy * firmy
  AnnotationProblematika konkurenčného spravodajstva, prostredníctvom ktorého firmy môžu získať konkurenčnú výhodu, ktorá sa stáva predpokladom prežitia na súčasnom turbulentnom trhu. Konkurenčné spravodajstvo ako systematický a etický proces zhromažďovania, analyzovania a riadenia externých informácií, ktoré môžu ovplyvniť zámery firmy, jej rozhodnutia a fungovanie. Proces zvyšovania konkurencieschopnosti dôkladnejším poznávaním konkurencie a konkurenčného prostredia.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-038, originál dokumentu

Number of the records: 1