Number of the records: 1  

Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie

 1. Title Metódy predchádzania krízam a determinanty ich včasnej identifikácie
  TranslationMethods of crisis prevention and determinants of their early identification
  Author infoAlica Hutníková, Gabriela Alexandrová, Branislav Kršák
  Author Hutníková Alica
  Co-authors Alexandrová Gabriela Ústav podnikania a manažmentu, Technická univerzita v Košiciach
  Kršák Branislav Technická univerzita v Košiciach
  Source document Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomickú teóriu a prax. Roč. 7, č. 2 (2009), s. 50-56. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2009. ISSN 1336-4103
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords manažment krízový * kríza podniku * prostredie ekonomické * komunikácia * manažment komunikačný
  AnnotationEfektívna krízová komunikácia. Krízová prevenvcia. Príčiny podnikových kríz. Audit citlivosti (vulnerability audit). Issue management. Krízová komunikácia ako forma krízovej reakcie. Tréning.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2

Number of the records: 1