Number of the records: 1  

Kríza - dopady a možnosti rastu

 1. Title Kríza - dopady a možnosti rastu
  Parallel titleThe crisis - impacts and growth possibilities
  Author infoEduard Nežinský
  Author Nežinský Eduard EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. [S. 1-5]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.1 - Hospodárska situácia
  Keywords kríza hospodárska * rast hospodársky * Európska únia * Slovensko * politika fiškálna
  AnnotationDopady globálnej hospodárskej krízy na hospodárstvo EÚ v rámci svetového prostredia, jej členov a na slovenskú ekonomiku ako člena EÚ a eurozóny. Rozličný vývoj v jednotlivých krajinách dokumentuje príspevok prostredníctvom údajov v tabuľkách a ich porovnaním. Ako hlavný nástroj riešenia dopadov je uvedená fiškálna politika, ktorej využitie v časoch krízy však vedie k nerovnováhe verejných financií. Na záver sú navrhnuté možnosti pre dlhodobé smerovanie rozvoja smerom k znalostne orientovaným aktivitám.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01363-012, originál dokumentu

Number of the records: 1