Number of the records: 1  

Tri groše a budúci vládcovia

 1. Title Tri groše a budúci vládcovia
  Parallel titleThree coins and the future rulers
  Author infoJozef Buday
  Author Buday Jozef EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. [S. 1-8]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.36 - Hospodárska rovnováha. Proporcionalita národného hospodárstva
  Keywords globalizácia * politika hospodárska * investície * bohatstvo * rovnováha hospodárska
  AnnotationSystematický vývoj svetovej ekonomiky s nádychom futurológie v podmienkach globalizácie. Príčiny, dôsledky a riešenia bezhraničných problémov sa stali civilizačnými výzvami pre celú spoločnosť a sociálno-ekonomické bytie. Človek ako organizátor a účastník spoločenského a ekonomického života sa tiež musí prispôsobovať. Hľadanie riešení formuje vzájomnú previazanosť a vznik nového usporiadania, pretvorenie finančnej architektúry a vytvorenie priestoru pre vzájomné spolunažívanie a spoločné snaženie dosiahnuť globálnu rovnováhu v súvislosti s prerozdelením bohatstva.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01363-014, originál dokumentu

Number of the records: 1