Number of the records: 1  

Siete v krajine - územný systém ekologickej stability

 1. Title Siete v krajine - územný systém ekologickej stability
  TranslationNetworks in the landscape - territorial system of ecological stability
  Author infoLászló Miklós
  Author Miklós László
  Source document Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Roč. 44, č. 3 (2010), s. 115-120. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords siete ekologické * systém * ochrana prírody * ochrana prostredia životného * legislatíva * Slovensko
  AnnotationVýchodiská tvorby ekologických sietí - ekologická stabilita krajiny. Tri prístupy chápania ekologických sietí. Územný systém ekologickej stability (ÚSES) a jeho charakteristika. ÚSES na Slovensku. Prvky ÚSES a ich funkcie. Kritériá na určenie prvkov ÚSES. Hierarchia ÚSES. Výsledky spracovania ÚSES. ÚSES v legislatíve - zákony.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6

Number of the records: 1