Number of the records: 1  

Paradox produkcie

 1. Title Paradox produkcie
  Parallel titleParadox of production
  Author infoIveta Wienerová
  Author Wienerová Iveta EUBPHF - Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
  Source document Mladá veda 2005 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na tému: Budúcnosť Európy je v rukách mladých : 1.-2. december 2005, Račkova dolina. - Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2006. ISBN 80-8069-673-X
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Number of the records: 1