Number of the records: 1  

Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike

 1. Title Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike
  TranslationInfluence of financial crisis on the future of collective investment sector in the Slovak Republic
  Author infoMarián Matušovič, Monika Matušovičová
  Author Matušovič Marián
  Co-authors Matušovičová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 58, č. 8 (2010), s. 769-782. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  Keywords kríza finančná * Slovensko * investovanie kolektívne * spoločnosti správcovské * globalizácia
  AnnotationAnalýza vplyvu finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v SR, a to najmä z pohľadu očakávaných zmien v oblasti správania klientov, zjednodušenia produktového portfólia, úpravách legislatívy, sprísnenia regulácie a nadväznej úpravy obchodných modelov správcovských spoločnostrí reagujúcich na tieto zmeny. Analýza možných variantov vývoja sektora po implementácii smernice UCITS IV na Slovensku v roku 2011.
  Public work categoryScientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00266-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 6-10

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF300.9 KBverejne dostupné
Number of the records: 1