Number of the records: 1  

Informačné systémy malých a stredných podnikov v SR ako nevyhnutná podmienka ich vstupu do EÚ

 1. Title Informačné systémy malých a stredných podnikov v SR ako nevyhnutná podmienka ich vstupu do EÚ
  Author infoMojmír Kokles, Anita Romanová
  Author Kokles Mojmír EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Romanová Anita EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source documentStratégia podnikov pri vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 13. decembra 1999. S. 118-120. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 1999. ISBN 80-225-1188-9
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 01108-001, kópia plného textu

Number of the records: 1