Number of the records: 1  

Makroekonomické aspekty cyklického vývoja Slovenskej republiky

 1. Title Makroekonomické aspekty cyklického vývoja Slovenskej republiky
  Parallel titleMacroeconomic aspects of Slovak economic cycle
  Author infoMarcel Novák, Pavol Skalák
  Author Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Skalák Pavol EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Nové trendy - nové nápady 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Znojmo 18.-19. listopadu 2010. S. 353-362. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-87314-12-8
  Issue dataGraf, tab.
  NoteOP VaV ITMS 26240120032. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 338.1 - Hospodárska situácia
  Keywords situácia hospodárska * rast hospodársky * ukazovatele makroekonomické * produkt domáci hrubý * riadenie hospodárske * recesia * reštrukturalizácia * financie verejné * zamestnanosť * produktivita práce * Slovensko
  AnnotationHistorický pohľad na ekonomický cyklus Slovenska. Transformačný proces v rokoch 1989 - 1992. Ekonomické prostredie v období transformácie. Fáza expanzie v rokoch 1993 - 1995. Fáza recesie v rokoch 1996 - 1999. Fáza postupnej expanzie v rokoch 2000 - 2005. Vývoj Maastrichtských ukazovateľov Slovenskej republiky do roku 2009. Dlhodobá prognóza vývoja Slovenska do roku 2030. Čiastkové závery, zhrnutia a charakteristické znaky vývoja ekonomiky SR v rokoch 1993 - 2009.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00072-004, originál dokumentu

Number of the records: 1