Number of the records: 1  

Metódy ohodnocovania podniku v podmienkach SR, úloha znalca v prípade ponuky na prevzatie a squeeze out

 1. Title Metódy ohodnocovania podniku v podmienkach SR, úloha znalca v prípade ponuky na prevzatie a squeeze out : diplomová práca
  Author infoLukáš Žilinčík, škol. Miroslav Jakubec
  Author Žilinčík Lukáš
  Another authors Jakubec Miroslav (Školiteľ (konzultant)) EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Fakulta podnikového manažmentu
  Issue dataBratislava, 2010. - 104 s.
  Document kindpráce diplomové (Mgr.,Ing.)
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  DatabaseZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Call number846167
  AvailabilityAutor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny


Number of the records: 1