Number of the records: 1  

Ľudské zdroje v praxi

 1. Title Ľudské zdroje v praxi
  Author infoMiroslav Kohuťár, Michal Fabuš
  Author Kohuťár Miroslav
  Co-authors Fabuš Michal ml.
  Source document Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. S. 181-189. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.108 - Personálna organizácia. Pracovný poriadok. Pracovná disciplína
  Keywords manažment * zamestnanci * kariéra * riadenie ľudských zdrojov * vzdelávanie * sektor súkromný * sektor verejný
  AnnotationPríspevok charakterizuje trendy v riadení personálneho manažmentu vo verejnej správe ako aj v súkromnej sfére. Hlavnú pozornosť sústreďuje na komparáciu smerov riadenia manažmentu vo verejnom a súkromnom sektore.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1