Number of the records: 1  

Nová duševní práce - virtuální a interkulturní

 1. Title Nová duševní práce - virtuální a interkulturní
  Author infoJaroslava Kubátová
  Author Kubátová Jaroslava Univerzita Palackého v Olomouci, CZ
  Source document Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : zborník vedeckých prác z výskumného grantu VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce. S. 228-233. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-847-4
  NoteRes. angl., čes. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.3.004.14 - Využitie počítačov
  Keywords spoločnosť vedomostná * práca duševná * tímy pracovné * využitie počítačov * absolventi * vzdelávanie celoživotné
  AnnotationDuševná práca je práca s vedomosťami, které sú významným faktorom konkurencieschopnosti ekonomík, organizácií i jednotlivcov. Najvýznamnejšími atribútmi súčasnej znalostnej práce sú virtualizácia a realizácia v interkultúrnych tímoch. V blízkej budúcnosti sa očakávajú ďalšie zmeny práce, ktoré budú predstavovať nové rozšírenie požiadaviek na znalostných pracovníkov. Autorka špecifikuje tieto požiadavky a navrhuje spôsob, akým môžu školy pripraviť svojich absolventov na tieto nové nároky.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1