Number of the records: 1  

Relations of Enterpriseses and the common European market

 1. Title Relations of Enterpriseses and the common European market
  Author infoEric Becker
  Author Becker Eric EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. S. 1-16. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords Európska únia * história * euroregióny * pohyb služieb voľný * podnikanie medzinárodné * obchod medzinárodný * politika podnikania * politika obchodná
  AnnotationHistorické míľniky Európskej únie. Štyri základné piliere spoločného obchodu EÚ. Ovplyvňovanie a záujmy podnikateľských subjektov v medziach európskeho obchodu. Rozloha o oblasti podnikania.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00284-108, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.