Number of the records: 1  

Tradičné účtovné modely a intelektuálne aktíva

 1. Title Tradičné účtovné modely a intelektuálne aktíva
  TranslationTraditional accounting and intelectual assets
  Author infoJúlius Alexy
  Author Alexy Július EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Source document Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. Roč. 19, č. 4 (2011), s. 94-96. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024
  Issue dataObr.
  NoteVEGA 1/0516/10. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Príspevok vznikol pri riešení úloh grantového projektu VEGA 1/0516/10 Ekonomická a etická solidarita v globalizačnom a krízovom prostredí
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords metódy účtovné * metóda BSC * kapitál intelektuálny * vedomosti * výkonnosť * hodnota sily pracovnej
  AnnotationZnalosti ako aktíva podniku. Transformačná základňa znalostí. Základné typy znalostných aktív. Systémy merania nehmotných aktív.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00690-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 1-6

Number of the records: 1