Number of the records: 1  

Nevýhody a riziká PPP

 1. Title Nevýhody a riziká PPP
  Author infoPetra Cretnik
  Author Cretnik Petra EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document MERKÚR 2010 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy : Bratislava, 4. november 2010. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3099-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords partnerstvo verejno-súkromné * definície * projekty * riziko podnikateľské
  AnnotationPPP - verejno-súkromné partnerstvo - definície. Formy verejno-súkromného partnerstva. Nevýhody PPP projektov, riziká.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00205-061, originál dokumentu

Number of the records: 1