Number of the records: 1  

Nekalá súťaž v globalizovanej ekonomike

 1. Title Nekalá súťaž v globalizovanej ekonomike
  Parallel titleUnfair competition in the global economic
  Author infoHelena Majdúchová
  Author Majdúchová Helena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. S. 45-53. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. ISBN 978-80-970622-0-0
  NoteVEGA 1/0549/10. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.137 - Konkurencia
  Keywords globalizácia hospodárstva * prostredie podnikateľské * súťaž hospodárska * boj konkurenčný * súťaž nekalá * reklama klamlivá * konkurencieschopnosť * etika podnikateľská
  AnnotationPrávna úprava hospodárskej súťaže. Súčasť právneho systému Slovenskej republiky a Európskej únie. Ekonomická a právna kategória trhového mechanizmu. Pôsobenie na vývoj konkurencieschopnosti ekonomiky. Problematika hospodárskej súťaže. Ekonomické dopady nekalej súťaže.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01666-005, originál dokumentu

Number of the records: 1