Number of the records: 1  

Možnosti distribúcie obsahu na iPad pre vydavateľov periodík

 1. Title Možnosti distribúcie obsahu na iPad pre vydavateľov periodík
  Author infoAndrej Miklošík
  Author Miklošík Andrej EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source documentblog.monogram.sk/miklosik : informačné systémy marketingu. - [Bratislava], 2011
  Issue dataObr.
  NotePopis urobený: 5.5.2011
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Keywords informatika * počítače * technológie informačné * technológie komunikačné * vydavateľstvá * periodiká
  AnnotationiPad umožňuje prezentovať obsah, ktorý je už v redakcii vytvorený, novou a atraktívnou formou. Je teda určite prínosné myslieť na aplikáciu aj v prípade, že redakcia nemá kapacity na vytvorenie unikátneho obsahu. Tendencia do budúcnosti je však jednoznačná. Od vydavateľov obsahu sa očakáva transformácia vnútorných procesov prípravy a publikovania obsahu tak, aby iPad a ďalšie moderné platformy neboli iba povinnou jazdou, ale ukážkou technologickej a obchodnej zdatnosti celého tímu.
  URLhttp://blog.monogram.sk/miklosik/moznosti-distribucie-obsahu-na-ipad-pre-vydavatelov-periodik/
  Public work categoryWorks carried in Internet
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00647-001, kópia plného textu

Number of the records: 1