Number of the records: 1  

Vplyv hospodárskej krízy na malé a stredné podniky v SR

 1. Title Vplyv hospodárskej krízy na malé a stredné podniky v SR
  Author infoĽuboš Elexa, Veronika Krafská
  Author Elexa Ľuboš UMB v Banskej Bystrici
  Co-authors Krafská Veronika
  Source document Contemporary challenges in management II. : proceedings from international scientific conference : 26. november 2010 Banská Bystrica. S. [1-10]. - [Banská Bystrica] : [Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici], [2010]. ISBN 978-80-557-0145-5
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Keywords kríza finančná * kríza hospodárska * podnik malý * podnik stredný * kríza podniku * výskum * Slovensko
  AnnotationEkonomický cyklus - cyklus, v ktorom sa fázy prosperity striedajú aj s fázami recesie či krízového vývoja. Podniková kríza. Dopady súčasnej hospodárskej a finančnej krízy na malé a stredné podniky. Výsledky prieskumu, ktorý hľadal odpovede na tri výskumné hypotézy.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1