Number of the records: 1  

Teoretické prístupy v sociálnom marketingu

 1. Title Teoretické prístupy v sociálnom marketingu
  Author infoJana Kováčová
  Author Kováčová Jana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 20.-21. máj 2010, Mojmírovce. S. 230-235. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00838-044, kópia plného textu

Number of the records: 1