Number of the records: 1  

Európska dlhová kríza sa prehlbuje

 1. Title Európska dlhová kríza sa prehlbuje
  Author infoEdmund Fifek
  Author Fifek Edmund EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku : zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 21. apríl 2011. S. 80-83. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5
  NoteVEGA 1/0449/10. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.3 - Verejné pôžičky. Verejné dlhy
  Keywords eurozóna * dlhy štátne * reštrukturalizácia * Írsko * Portugalsko * Grécko * zadlženosť
  AnnotationHodnotenie stavu dlhovej krízy a predpokladov jej ďalšieho vývoja na základe faktov - údajov o výške verejného dlhu, o výnosoch z vládnych dlhopisov, o cene úverových derivátov, atď.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00719-008, originál dokumentu

Number of the records: 1