Number of the records: 1  

Zelený rast - obnoviteľná energia a efektívnosť

 1. Title Zelený rast - obnoviteľná energia a efektívnosť
  Author infoĽubica Zubaľová
  Author Zubaľová Ľubica EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku : zborník z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 21. apríl 2011. S. 465-469. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Keywords Európska únia * energia * energia elektrická * zdroje energie obnoviteľné
  AnnotationOdhad nových kapacít energie v roku 2020 pre EÚ. Plány EÚ v oblasti obnoviteľných energií. Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov v EÚ.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00719-032, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.