Number of the records: 1  

Výroba v podniku. VI.

 1. Title Výroba v podniku. VI.
  Author infoAnna Neumannová
  Author Neumannová Anna EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source documentPodniková ekonomika : učebné texty Právnickej fakulty UK. S. 138-156. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 1996. ISBN 80-7160-082-2
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryKapitoly v učebniciach a učebných textoch
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 01237-001, kópia titul. strany

Number of the records: 1