Number of the records: 1  

Finančné problémy v podnikateľskom prostredí Španielska v období hospodárskej krízy

 1. Title Finančné problémy v podnikateľskom prostredí Španielska v období hospodárskej krízy
  Parallel titleFinancial problems in business environment of Spain during economic crisis
  Author infoAlexandra Piačková
  Author Piačková Alexandra EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. S. 385-389. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6
  Výstup z projektu VEGA 1/0657/10 Indikátory spoločensky zodpovedného správania podnikateľskej sféry na Slovensku v súčasnej etape ekonomického vývoja
  NoteVEGA 1/0657/10. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 9 - Geografia. Zemepis. Biografia. Dejiny
  Keywords Španielsko * kríza hospodárska * prostredie podnikateľské * situácia hospodárska * politika hospodárska * politika sociálna * reformy hospodárske * zamestnanosť * spolupráca medzinárodná
  AnnotationAktuálna situácia španielskej ekonomiky. Podnikateľské prostredie v Španielsku. Reštrukturalizácia vnútornej ekonomiky a situácia v oblasti zamestnanosti. Pracovné podmienky v Španielsku. Opatrenia vlády a finančná pomoc z Eurovalu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  Registered inWOS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00752-035, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti319.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.