Number of the records: 1  

Nákladový controlling ako nástroj zdokonaľovania kalkulačného systému

 1. Title Nákladový controlling ako nástroj zdokonaľovania kalkulačného systému : diplomová práca
  Author infoMichal Kúdela, školiteľ: Miroslav Tóth
  Author Kúdela Michal
  Another authors Tóth Miroslav (Školiteľ (konzultant)) EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Corporation Fakulta podnikového manažmentu EU . Katedra podnikovohospodárska
  Issue dataBratislava, 2011. - 86 s.
  Document kindpráce diplomové (Mgr.,Ing.)
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  DatabaseZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Call number854912
  AvailabilityAutor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny


Number of the records: 1