Number of the records: 1  

Produktivita práce v službách a možnosti jej zvyšovania prostredníctvom inovácií

 1. Title Produktivita práce v službách a možnosti jej zvyšovania prostredníctvom inovácií
  TranslationLabour productivity in services and possibilities of its increasing through innovation
  Author infoDorota Lattová
  Author Lattová Dorota EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF - zrušená
  Source document Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. s. 45-50. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0
  Issue dataGrafy
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.35 - Hospodársky rast
  Keywords rast hospodársky * Európska únia * služby * produktivita práce * inovácia
  AnnotationObjasnenie úlohy inovácií ako efektívneho nástroja zvyšovania produktivity práce v službách a kritické zhodnotenie prístupu k inováciám v sektore služieb v prostredí Európskej únie s poukázaním na možnosti zlepšenia v tejto oblasti.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00798-006, originál dokumentu

Number of the records: 1