Number of the records: 1  

Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS)

 1. Title Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS)
  Author infoDaniela Urblíková, Silvia Kokošková
  Author Urblíková Daniela EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Co-authors Kokošková Silvia EUBPHFKCJ - Katedra cudzích jazykov PHF
  Source documentOdpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. Roč. 11, č. 5 (2011), s. 23-24. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2011. ISSN 1335-7808
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords emisie * obchod * ochrana prostredia životného * legislatíva * ekológia * kontrola * kvóty * Európska únia
  AnnotationZákladné princípy európskeho systému obchodovania s emisiami (EU ETS). Národné alokačné plány. Trh s emisnými povoleniami. Rozsah systému. Systém kontroly. Pravidlá prideľovania kvót skleníkových plynov.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00743-001, kópia plného textu

Number of the records: 1