Number of the records: 1  

Imigranti a ľudské práva

 1. Title Imigranti a ľudské práva
  Author infoĽubomír Billý
  Author Billý Ľubomír EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Source documentPodoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět : kolektivní monografie. S. 361-369. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, o.s., 2010. ISBN 80-86879-27-7
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 325 - Migrácia. Kolonizácia
  Keywords migrácia * imigrácia * emigrácia * práva ľudské
  AnnotationPrávna úprava postavenia migrantov. Úloha aktérov. Najzraniteľnejšie skupiny migrantov - ženy, deti. Prípadová štúdia - porušovanie ľudských práv poľských migrantov v Taliansku.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00775-001, kópia plného textu

Number of the records: 1