Number of the records: 1  

Úverová bonita a limity na krajiny z pohľadu banky

 1. Title Úverová bonita a limity na krajiny z pohľadu banky
  Parallel titleCredit quality and country limits for the bank management
  Author infoNora Dudáková
  Author Dudáková Nora EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. S. [1-5]. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.71 - Bankovníctvo. Banky
  Keywords banky * krajiny rozvojové * krajiny tranzitívne * krajiny vyspelé * rating * bonita * úver bankový * riziko bankové * riziko úverové
  AnnotationÚverová bonita krajín. Faktory, ktoré najčastejšie spôsobujú rizikovosť krajiny. Ratingové stupne. Limity na krajiny.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01292-025, originál dokumentu